जयनगर-जनकपुर-कुर्था ब्रोड गेजमा रेल सन्चालनको तेस्रो वर्ष प्रवेश गरेको उपल्छमा प्रबन्ध सन्चालक निरन्जन कुमार झा द्वारा वृक्छारोपण र कर्मचारी सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न गरियो ।

157