जयनगर -जनकपुर-कुृृृर्था ब्रोड गेज रेल्वे सन्चालनको दुई बर्ष पुरा गरेको उपल्छयमा जनकपुर लगायत सबै स्टेशन तथा हल्टहरूमा सरसफाई कार्यक्रम गरी मनाईयो ।

152